Totaalaanneming openbare instelling

Totaalaanneming


Als overheidsinstelling draagt u de zorg en verantwoordelijkheid voor een goed beheer van het patrimonium. Om dat patrimonium of erfgoed te bewaren en in stand te houden is het belangrijk om partners te kiezen die op dezelfde lijn als u zitten.

 

VCA**: VEILIGHEID IS PRIORITEIT

Veiligheid ligt bij de Bouwonderneming Desodt nv op de bovenste plank. In 2004 behaalden wij ons VCA** Certificaatnummer BE 01/1009 VA.

 

EEN MUST BIJ OVERHEIDSOPDRACHTEN

Om een overheidsopdracht van een bepaalde aard en omvang te kunnen uitvoeren, moet de aannemer aan een aantal voorwaarden voldoen. Indien dit het geval is, krijgt hij een erkenning van de bevoegde regionale minister op advies van de federale erkenningscommissie. Daarbij gaat het enkel om werken, niet om leveringen of diensten.

Deze voorwaarden betreffen vooral:

  • de technische bekwaamheid
  • de financiële draagkracht
  • de professionele integriteit.

Indien de prijs hoger ligt dan een bepaald drempelbedrag, vormt de erkenning het bewijs dat de aannemer aan deze voorwaarden voldoet. De erkenning geeft aan de aanbestedende overheden het nodige vertrouwen voor een goede en degelijke uitvoering van de werken.

De erkenning is, met andere woorden, een kwaliteitslabel. Ze is in principe 5 jaar geldig.

Erkenningsnummers:

klasse 1 : F3, G5, klasse 2 : D4, D10
klasse 3 : D5,D8, D21, E, G, klasse 4 : D22
klasse 5 : D12, klasse 6 : D,D1, D24

Betrouwbare partner

Bouwonderneming Desodt is sinds jaar en dag een betrouwbare partner voor tal van renovaties en restauraties bij openbare instellingen, overheidsgebouwen en bedrijven.

Bekijk enkele recente realisaties voor totaalaanneming bij overheidsprojecten te zien in Ieper en de ruime omgeving.

Jonge gasten zijn nodig om ons te vervangen. Desodt heeft veel werk en dat motiveert. Ik ben blij dat ik mijn kennis kan overbrengen op jongeren.

Francky D.